Ubezpieczenie domu i mieszkania

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów dzięki współpracy z agencjami ubezpieczeniowymi oferujemy Państwu rozwiązanie zapewniające Ubezpieczonemu i osobom bliskim, z którymi prowadzi on wspólne gospodarstwo domowe ochronę od nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń jakimi są np. zalanie, czy kradzież.

Zakres ubezpieczenia

 

 • mury

 • ruchomości domowe

 • elementy stałe, budowle

 • przedmioty wartościowe

 • przedmioty do prowadzenia działalności zarobkowej

 • ochrona prawna w życiu prywatnym

 • assistance domowy

 • dom letniskowy

 • ubezpieczenie rzeczy osobistych również poza miejscem ubezpieczenia

 • ubezpieczenie mienia od wandalizmu

 • ubezpieczenie od kradzieży zwykłej lub celowego uszkodzenia siłowników i automatyki bram

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków

 • pomoc prawna

 • ubezpieczenie garażu i piwnicy

 • ochrona płatności

 

Szczególne zalety

 

 • kompleksowy zakres ubezpieczenia

 • all risks dla domu w budowie

 • ryzyko przepięcia bez względu na przyczynę

 • ubezpieczenie od kradzieży zwykłej lub celowego uszkodzenia siłowników i automatyki bram,

 • brak limitów na sprzęt elektroniczny

Proponujemy Państwu kompleksowe rozwiązania ochrony Państwa życia i zdrowia. 

read more

Oferujemy Państwu rozwiązanie ochronę od nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń jakimi są np. zalanie, czy kradzież.

read more

W obecnych czasach bardzo ważnym aspektem jest zapewnienie sobie odpowiednich środków na emeryturę

read more

Oferujemy kompleksowe rozwiązania chroniące przedsiębiorcę zarówno w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, jak i jego mienie od wszystkich ryzyk.

read more

Ubezpieczenie samochodu jest bardzo ważną kwestią każdego posiadacza. Samochód podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC

read more

Mamy ubezpieczenie, które ochroni Ciebie i Twoih klientów przed nie przewidzianymi skutkami Twojej pracy

read more

Joanna Chylewska-Michałek
Wiedza i doświadczenie

0

Lat doświadczenia

0

Klientów

0

Towarzystw

0

Zadowolonych klientów
Budowanie strategii ubezpieczeniowej
Indywidualne podejście i przekazanie rzetelnej wiedzy
Wiarygodność i poufność

blog

Indywidualna strategia ubezpieczeniowa
Długoterminowe cele finansowe

partnerzy